BIOSENSOORNE TERAAPIA

BIOSENSOORNE TERAAPIA on koondnimetus, mis ühendab bioenergeetilist tervendamist, biosensoorset massaaži ja biosensoorset psühholoogilist nõustamist.

 

BIOENERGEETILINE TERVENDAMINE

Bioenergeetiline tervendamine hõlmab inimese energeetiliste struktuuride aktiveerimist, taastamist ja tervendamist. Teraapia eesmärk on inimese üldise heaolu, tervise, elujõu ja elurõõmu taastamine. Kitsama eesmärgina saab määratleda konkreetse trauma või haiguse tervendamist ning vaevuste leevendamist. Tervendamise protsessi saab suunata vastavalt vajadusele kas valitud organile või keha piirkonnale.

Seansi jooksul toimub organismi energeetika aktiveerimine mitmel tasandil, samuti vallanduvad paljud isetervenemisprotsessid. Selle aluseks on terapeudipoolne väljaline aktivatsioon ning bioaktiivsete punktide mõjutamine õrnade puudutustega.

Biosensoorset teraapiat on võimalik rakendada ka mittekontaktselt ehk ilma otseste füüsiliste puudutusteta. Tervendavad efektid ilmnevad energeetiliste substantside ja voogude liikumise ja mõjude tulemusena. Toimub kliendi tervendav väljaline aktivatsioon. Selline lähenemine sobib muuhulgas inimesele, kes ei soovi füüsilisi puudutusi, kuid soovib samuti kogeda lõõgastust, keha ja meele rahunemist, tervenemist ning tasakaalustumist.

 

BIOSENSOORNE MASSAAŽ

Biosensoorne massaaž toimub läbi pehmete puudutuste ja väga kergete muljumiste keha bioaktiivsete punktidel ja piirkondadel. Massaaž toimib protsessina lisaks füüsilistele kudedele ka inimese energeetika n-ö peenematele kihtidele, st inimese psüühikale. Kogu protsess on väga lõõgastav, maandav, psüühilisi ja füüsilisi pingeid maandav, valusid vaigistav. Massaaž mõjub tervendavalt ja taastavalt kogu organismile. See teraapia vorm on väga sobilik stressi, ärevuse, pingete, elumuutuste või unehäirete korral.

 

BIOSENSOORNE PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

Biosensoorne psühholoogia pakub hulgaliselt võimalusi avada inimese erinevaid elulisi kitsaskohti ning hakata nägema võimalusi nende lahendamiseks. Nõustamine võimaldab aidata inimesel teha vajalikke samme ja läbi viia vajalikke muutusi, et saavutada soovitut. Biosensoorne psühholoog kasutab erinevalt klassikalisest psühholoogist enda töös suurel määral oma välja arendatud tajusid ning oskust näha selgelt psüühikas ja alateadvuses toimuvaid varjatud protsesse. Ta suudab näha erinevaid põhjuse ja tagajärje seoseid inimese elu, tema olemuse ja probleemide vahel. Lisaks kasutab biosensoorne psühholoog kliendiga tegeledes erinevaid muutunud teadvuse seisundeid, mõistmaks sel moel sügavuti nii inimese küsimusi kui ka asjaolude keerukusi, aga leidmaks ka erinevaid võimalusi ja viise toimivateks lahendusteks. Biosensoorne psühholoog on kliendi jaoks justkui psühholoog, tervendaja ja coach ühes isikus.

 

TEENUSE KIRJELDUS

Biosensoorse teraapia seanss kestab 1,5 tundi. Esmase kohtumise käigus jõuame selgusele küsimustes, milles iga inimene abi vajab ning selles, mil viisil oleks kõige tulemuslikum teda aidata. Vastavalt vajadusele otsustame, kas kasulikum oleks tervendus, nõustamine, massaaž või kõik kombineerituna.

HIND

Teraapiaseansi 1,5 tundi hind on 45 EUR

Saadaval kinkekaardid

 

KONTAKT

Seansile registreerumiseks ja lisainfo saamiseks võta palun ühendust:

Kadri Kulbas

kadri.kulbas@gmail.com

Tel 52 89 740

FB Leht: https://www.facebook.com/Helemaine/

 

 

 

 


TERAPEUDIST

Minu nimi on Kadri Kulbas, olen biosensoorne psühholoog ja tervendaja. Igapäevaselt tegelen biosensoorse ehk tunnetusliku energiaraviga ja psühholoogilise nõustamisega erinevates elulistes küsimustes. Lisaks viin perioodiliselt läbi ka individuaalseid ja grupitreeninguid, töötubasid ning kursuseid.

Oma töös kasutan biosensoorse psühholoogia lähenemisi, et aidata inimestel lahendada elus ette tulevaid küsimusi ja keerukusi. Teraapiaseanssidel on minu eesmärgiks mõista inimest sügavuti ja jõuda selgusele, mis teda antud hetkel kõige efektiivsemalt aitab, olgu selleks siis teraapia, nõustamine või konkreetsed bioenergeetilised harjutused. Seejärel saab võimalikuks tervenemine ja inimene hakkab paremini nägema oma valikuid ja omandab oskused, millega oma elu edaspidi teadlikumalt suunata. Igaühel meist on võimalused muuta oma argipäev helgemaks, olla terve ja leida rohkem rõõmu iseendast, oma tegemistest ja oma suhetest.

Olin ise juba lapsena tundlik ja noorukina otsisin vastuseid sügavamatele elufilosoofilistele küsimustele. Esimest korda puutusin bioenergeetikaga kokku aastal 2004, kui võtsin osa Eestis toimunud tajude arendamisele suunatud praktilisest kursusest. Minu esimene väga inspireeriv õpetaja oli Natalja Šareiko Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituudist. Minu jaoks oli kursusel kogetu täiesti imeline ja seda mitmel põhjusel. Esiteks sain vastused oma paljudele varasematele küsimustele maailma ja inimese ülesehituse kohta. Teiseks kogesin sõna otseses mõttes enda jaoks imesid, kus avardunud teadvuse seisundites oli nii lihtne ja loogiline mõista ja tunda, et eksisteerib veel midagi meis kõigis, mis on võimeline liikuma füüsilise keha piirest väljapoole ja mille vahendusel/kaudu on võimalik luua tervendav koosmõju/kogeda tervendavat koosmõju enese ja teiste inimeste vahel. Nii hakkasin paremini mõistma tervendamise fenomeni ning sain usku ja julgust sihipäraselt oma loomulikke võimeid edasi arendada.

Biosensoorne psühholoogia on olnud osa minu elust juba 15 aastat. Olen selle aja jooksul läbinud hulgaliselt erinevaid kursuseid ja seminare erinevatel teemadel. Olen omandanud biosensoorse psühholoogia täiendõppe diplomi “Isiksuse uurimise ja psühholoogilise nõustamise kaasaegsed aspektid” (diplom ПП 227, Biosensoorse Psühholoogia Instituut, Venemaa). Minu elukestev õpe jätkub ka praegusel hetkel Biosensoorse Psühholoogia Instituudis spetsialistide ettevalmistussüsteemis. Pidev enesetäiendamine enda poolt valitud psühholoogia ja tervendamise valdkonnas pakub mulle igapäevast arengurõõmu.

Minu töökeelteks on eesti, vene, soome ja inglise keel.