MENTORPROGRAMM SOTSIAALSE ÄREVUSHÄIREGA INIMESTELE

PROGRAMMI SAAB TELLIDA VÄIKESELE GRUPILE 

 
Mentorprogramm on mõeldud nende inimeste aitamiseks, kellele igapäevane suhtlus valmistab suuri probleeme. Tänapäeva tööturul on pea igas ametis nõutav hea suhtlemisoskus, kuid on palju neid, kelle jaoks see võib olla paras katsumus. Kursusel teeme palju harjutusi ja jagame nõuandeid nii vaimse, füüsilise kui emotsionaalse tasakaalu saavutamiseks.

Sotsiaalse ärevushäire taga on tihti lapsepõlveprobleemid, verbaalne või füüsiline väärkohtlemine, lisaks epigeneetilised eeldused.  Oma klientide näitel saan väita ka seda, et alaväärsuskompleks võib teinekord tekkida praktiliselt üleöö peale kehakeemia äkilist muutust. On juhuseid, kus muutumine leidis aset peale operatsiooni või mingit suurt traumat, narkootikumide proovimist või allergiast tingitud anafülaktilist šokki. Pole vahet, kas põhjuseks on põlvest põlve kestnud negatiivsed uskumustesüsteemid või lähedaste destruktiivsed käitumismustrid, invasiivne sekkumine kehakeemiasse või kaasa antud eeldused. Me saame väga suurel määral oma elu ise luua!

LAHENDUSED

Nagu terveneminegi, toimub ka isiksuse muutmine alati läbi kolme aspekti: tasakaalustada tuleb nii oma vaimset, emotsionaalset kui füüsilist mina. Füüsiline on suurel määral seotud meie biokeemia muutmisega läbi toitumise. Teine osa sellest on kindlasti füüsiline koormus, mis aitab selja sirgena hoida ja jääkainetest vabaneda. Emotsionaalne vabanemine muudab meie resonantsi ja reguleerib edaspidiseid reaktsioone. Vaimne praktika aitab olla kontaktis oma sisemise minaga.

Toitumise muutmine

Kuna toitumine mõjutab ajuneuronite ja hormoonide tööd, võib see soodustada lugematute käitumismustrite teket, mida enamik peab iseloomu eripäradeks. Enamik on kogenud, et kõik mida suhu pistame - on see siis toit, joogipoolis või toidulisand - mõjutab meie tuju. Samas mõjutab see ka kogu meie olemust pikas perspektiivis, samuti suhteid teiste inimestega! See võib rolli mängida selles, milline on motivatsioon, eneseväljendusoskus, enesekontrollioskus ja otsusekindlus. See võib isegi mõjutada seda kui edukas keegi on! Teadlased on välja selgitanud, et terviktoidu ja organismis puuduolevate ainete kompenseerimise abil on võimalik vähendada viha, ärevust, sõltuvuskäitumist jne.

Blokeerunud negatiivse energia neutraliseerimine

Me pärime oma eelkäijatelt ühismälu, mis talletub morfogeenses väljas. Me lülitume sellele läbi oma resonantsi, kui närvisüsteemis avalduvad tegevusmallid sarnanevad tegevusmallidega, mida on minevikus kasutatud. See on üks põhjus, miks me käitume nii nagu käitume. Hea on teada, et see pole paratamatus. Me oleme ise oma reaalsuse loojad ja saame alateadvuses ümber kirjutada kõik senised stsenaariumid!

Uute sünapsiradade rajamine läbi teadliku harjutamise

Lisaks ühismälule on meil olemas individuaalne mälu, kuhu talletub kõik see, mis meiega juba alates eostamisest aset on leidnud ja mis meie bioväljas on toimunud. Kõike, mis meile endale oma spontaansetest reaktsioonidest ei meeldi, saab muuta! Selleks tuleb endaga tööd teha ja teadlikult harjutada senisest erinevat käitumist, et oma aju uuesti programmeerida.

Sisemise tasakaalu saavutamine vaimse praktika abil

Vaimne praktika annab parema ühenduse iseenda- ja ümbritsevaga; parandab eneseusku, annab üksolemise tunde ja parema arusaama inimloomusest ning aitab tulla toime eluraskustega. Sa ei võta teatud olukordi enam südamesse, vaid hakkad mõistma, kuidas me oleme teineteise peegeldused ja et iga inimene on nagu omaette universum. Samuti hakkad mõistma, kuidas Sinu elu on Sinu enda kätes ja Sa saad seda muuta! See kõik toob kaasa ka muudatused füüsilisel tasandil: paraneb tähelepanu- ja keskendumisvõime, stressijuhtimine, tugevneb immuunsüsteem, väheneb põletikutase, vererõhk stabiliseerub.

Enese füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tasakaalu eest hoolitsemine peaks olema meile kõigile sama iseenesestmõistetav nagu hammaste pesemine. Kahjuks on selles osas teadlikkus üsna madal! Väga kergekäeliselt kirjutatakse välja antidepressante kui kõige paremini saab inimene hoopis ise ennast aidata.

 

Kirjuta meile

Sinu nimi:

E-posti aadress:

Telefon:

Sisu: