KONSTELLATSIOON

MIS ON KONSTELLATSIOON?

  • Konstellatsioon on süsteemne fenomenoloogiline meetod, mis aitab nähtavale tuua kliendi alateadlikud mustrid ja epigeneetilised sidemed. Me elame äärmiselt mitmekesises infoväljas, millega meie alateadvus on pidevas ühenduses. Konstellatsioonis avaldub just see info, mis on hetkel kliendi jaoks kõige aktuaalsem ja mille teadasaamist ning lahendamist ta taotleb.

  • Probleemist lahenduseni jõuame siis, kui alateadlikud üleseotused on lahti ühendatud, blokeeringud ressursiks muundatud ja eluenergia saab vabalt voolata.

  • Grupikonstellatsioonis valib klient oma süsteemi liikmete rolli esindajad pealtvaatajate hulgast ja paigutab nad ruumis vastavalt oma tunnetusele. Esindajate füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tunnetuse kaudu saame infot kliendi süsteemist.

  • Individuaalses konstellatsioonis kasutatakse positsioonide markeerimiseks abivahendeid ja tunnetamise töö teevad klient ja konstellöör kahekesi.

  • Väga oluline roll konstellatsioonis on lahendavatel lausetel ja vabastavatel rituaalidel, mis aitavad eraldada võõraid energiaid ja liikuda oma elu suunas.

  • Konstellööri roll on hoida ruumi ja saata klienti, aidates tema fookust laiendada lahenduste suunas.​

ERILIIGILISED KONSTELLATSIOONID

Vastavalt teemale valime tööks sobiva formaadi: 

PEREKOND - suhted päritolu- ja praeguses peres ning suguvõsas; alateadlikud lõimumised ja kellegi teise saatuse kandmine, väljajätmised.

ORGANISATSIOON - kõik küsimused, mis on seotud ettevõtte või organisatsiooni arenguga, töö- ja ärisuhete ning rahaga.

KEHA - meie sisemiste osade infovahetus, töö sümptomite ja seisunditega.

VAIM - kõik, mis puudutab meie psüühe kogemusi alates eostamisest kuni praeguseni, psüühiline struktuur

HING - hingekogemused ja õppetunnid praeguses kehastuses ning eelmistes inkarnatsioonides.