PERETERAAPIA, PERELEPITUS

 

Pereteraapia

Pereteraapia on laialtlevinud psühhoteraapiameetod, mis on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega. Traditsiooniliselt on pereteraapia fookuses pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Teraapia tulemuseks võib olla näiteks perekonna toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt, probleemilahendusoskuste paranemine.

Pereteraapia sobib abistava meetodina nii kriisisituatsioonis kui ka pikemaajaliselt väljakujunenud probleemide lahendamisel. Samuti on meetod kasulik ennetava eesmärgiga vältimaks pereliikmete käitumisprobleeme või psüühilise tervise halvenemist.

Enamlevinud probleemivaldkonnad, mille puhul pereteraapia on osutunud efektiivseks sekkumismeetodiks:

  • Psüühilised probleemid, eriti kroonilise kuluga
  • Psühhosomaatilised probleemid
  • Laste ja teismeliste psüühilised probleemid
  • Seksuaalsusega seotud probleemid
  • Paarisuhteprobleemid, kaasa arvatud lahutusega seotud temaatika
  • Perekonna elutsükkel ja arengukriisid
  • Vanemlike oskuste puudulikkus
  • Kooliprobleemid
  • Tööga seotud problemaatika
  • Traumaatilised kogemused, kaotused ja lein

 

Pereteraapia võimaldab pereliikmetel väljendada oma raskeid tundeid turvalises keskkonnas, õppida tundma teiste pereliikmete kogemusi ja arusaamasid, saada teadlikuks teiste vajadustest, leida peres olemasolevaid ressursse ning seeläbi luua muutus oma suhetes ja elus tervikuna.

Individuaalne kohtumine 60 min

Kohtumine perega või paariga kuni 90 min


 

 

 

 

 Perelepitusteenus

Perelepitus on professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Lepitaja toetab erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Protsessi käigus on osapooltel võimalik mõista üksteise vajadusi ja seisukohti ning leida mõlemale poolele sobivad lahendused kohtuväliselt. Leitud lahendused on võimalik lepitaja abil sõnastada ühiste, vabatahtlike kokkulepetena. Kokkuleppeid sõlmides aitab lepitaja hoida osapoolte fookust laste vajadustel. Vanemate lahutuse korral on lepituse eesmärgiks aidata lastel ja ka vanematel edukamalt toime tulla lahutusega kaasnevate muutustega.

Perelepituse käigus tegeletakse enamasti järgmiste teemadega:

• laste hooldamise ning nende kasvatamisega seonduvad küsimused
• laste majandusliku toetamisega seonduvad küsimused
• laste elukoha ning muu elukorraldusega seonduvad küsimused pärast vanemate lahku kolimist
• ühise kodu ja kinnisvaraga seonduvad küsimused pärast abielulahutust
• kõikvõimalikud muud peresisesed eriarvamustega seotud küsimused või muud lahutuse ja lahku elama asumisega seonduvad küsimused

 Seansi pikkus 90 min

 

Terapeudist

Ülikoolis olen õppinud sotsiaal- ja terviseteadusi (õigusteadust, sotsiaalpedagoogikat ja
sotsiaaltööd ning visuaalkunstiteraapiat). Oma tööalast karjääri alustasin 25 aastat tagasi riigisektoris. Olen laste ja peredega töötanud nii kohalikus omavalitsuses, ministeeriumis, psühhiaatriahaiglas, koolis kui ka erinevates MTÜdes ning projektides.

Viimased 10 aastat on mulle enim huvi pakkunud koolitus- ja nõustamisvaldkond. Olen
lastevanemate koolitaja erinevates programmides “Imelised Aastad”, “Dialoog laste nimel”,“Hoolivad isad”, “Naised vägivallata”.

Olen lõpetanud  perekonna psühhoteraapia väljaõppe ja end täiendanud erinevates teraapia valdkondades, sealhulgas kriisinõustamises ja traumateraapias.

Erapraksises tegutsen enamasti pereterapeudi ja „töö saviväljal“  terapeudina. Olen sertifitseeritud savivälja terapeut ja perelepitaja.

Laste ja noorte nõustamises kasutan erinevaid loovteraapia meetodeid.

Kunstiteraapia õpingud Tallinna Ülikooli magistriõppes ja Taani Kunstiteraapia Instituudis on  veel pooleli.  Õpin ka Eesti konstellatsioonide Instituudis konstellatsioonide ja trauma integreerimise väljaõppes perekonstellööriks.

 Olen Eesti Lepitajate Ühingu perelepitaja ja pakun lepitusteenust konfliktis vanematele.

 

Huvi korral võta ühendust:

Külle Kadarik

Tel: 5108941

E-post: kylle@rohelen.ee