SAVITERAAPIA

 

Töö saviväljal

"Töö saviväljal" ehk saviteraapia on loovprotsess, mis annab võimaluse ennast ja oma tundeid nii sõnaliselt kui kehaliselt väljendada hoitud turvalises keskkonnas. On kast saviga ja kauss veega. Materjali on piisavalt ja seda saab kasutada milleks iganes: midagi valmis teha, näidata, tunda, millestki vabaneda, vormida, hoida, haarata, puudutada, hoolitseda.

Lapsega/noorega

Saviteraapia abil soovitakse parandada lapse arusaamist endast ja oma tunnetusprotsessidest (eneseteadvus), mille tulemusena laps omakorda suhestab end ümbritseva keskkonnaga kindlamalt ning pikaajalises perspektiivis paraneb tema

-          liigutuste koordinatsioon ning kogu keha tasakaal,

-          emotsionaalne tasakaal,

-          keskendumisvõime või vastupidistes olukordades tema võime olla avatud,

-          võime luua ning säilitada suhteid teiste inimestega,

-          teadvustatud leppimine erinevate olukordadega.

      

Töös kasutatakse käsi, mis on otseses kontaktis saviga. Savitöö on  kehaline. Laps puudutab ise materjali ning tunnetab savi puudutust, luues seega kontakti, mis on tuntav nii kehaliselt kui vaimselt. Savitöö loovprotsess annab võimaluse oma tundeid kehaliselt välja reageerida – savi saab siluda, haarata, eraldada, suruda, savitöös saab väljendada oma jõudu, aga ka kurbust, seejuures kartmata, et materjal avaldaks vastupanu või saaks haiget.

Savitöö soodustab lapse aju arengut, kuna kahe käega tööd tehes „suhtlevad“ omavahel ka lapse vasak ja parem ajupoolkera, tänu millele paranevad erinevate ajukeskuste vahel olemasolevad seosed.

Töö saviväljal sobib ka suurepäraselt erivajadustega lastele nende arengu toetamiseks.

 

 

 Täiskasvanuga

Töö täiskasvanutega on töö suhetega, mina tasandil. Kuidas mingi objekt peab olema, et see saaks olla minu jaoks nii, et saaksin kontakti iseendaga, muutuda tervikuks. Kontakt endaga kui objektiga. Seejärel saan enda tegutsemist peegeldada.  Eesmärgiks on tasakaalu loomine keha, emotsioonide ja kognitsiooni vahel.

Töö traumaga.Trauma on kõik see, mis paneb inimeses osa energiast seisma, nö külmutab selle. Seetõttu peab näiteks inimene tegema palju selleks ehk kulutama energiat, et saavutada millegagi või kellegagi kontakti. See väljendub ka saviväljal.

Töö saviväljal aitab läbi füüsilise keha jõuda hetkeni, kus toimus trauma. Kohaloleku abil on võimalik see hetk tuua saviväljale ja seal seda lahendada. Aga just kohaloleku kaudu, sest niimoodi keha teadvustab minevikuhetke, traumat ja olevikuhetke. Trauma püsibki sellepärast, et tal ei lasta praegusesse hetke tulla ja siin ära laheneda.

Täiskasvanu töötab võimalusel silmad kinni. Saviteraapia sobib hästi järgmistel juhtudel:

• traumakogemus (õnnetused, vägivaldsed suhted, lahkuminek jms),

• psüühilised probleemid

• erivajadused,

• ülitundlikkus,

• füüsilised vaevused,

• nõrk motoorika,

• hüperaktiivsus ja keskendumisraskused,

• psühhosomaatilised sümptomid,

• muutused või keerulised olukorrad seoses elukorraldusega, tööeluga, kooliprobleemidega, suhetega.

 

Töö lapsega toimub 45 minutit. Enne lapsega kohtumist on intervjuu vanemaga ja eesmärgi püstitamine  60 min.

Töö täiskasvanuga 60 minutit

 

Terapeudist

Ülikoolis olen õppinud sotsiaal- ja terviseteadusi (õigusteadust, sotsiaalpedagoogikat ja
sotsiaaltööd ning visuaalkunstiteraapiat). Oma tööalast karjääri alustasin 25 aastat tagasi riigisektoris. Olen laste ja peredega töötanud nii kohalikus omavalitsuses, ministeeriumis, psühhiaatriahaiglas, koolis kui ka erinevates MTÜdes ning projektides.

Viimased 10 aastat on mulle enim huvi pakkunud koolitus- ja nõustamisvaldkond. Olen
lastevanemate koolitaja erinevates programmides “Imelised Aastad”, “Dialoog laste nimel”,“Hoolivad isad”, “Naised vägivallata”.

Olen lõpetanud  perekonna psühhoteraapia väljaõppe ja end täiendanud erinevates teraapia valdkondades sealhulgas kriisinõustamine ja traumateraapia.

Erapraksises tegutsen enamasti pereterapeudi ja „töö saviväljal“  terapeudina. (Olen sertifitseeritud savivälja terapeut) ja perelepitajana

Laste ja noorte nõustamises kasutan erinevaid loovteraapia meetodeid.

Kunstiteraapia õpingud Tallinna Ülikooli magisriõppes ja Taani Kunstiteraapia Instituudis on  veel pooleli.  Õpin ka Eesti konstellatsioonide Instituudis konstellatsioonide ja trauma integreerimise väljaõppes perekonstellööriks.

 Olen Eesti Lepitajate Ühingu perelepitaja ja pakun lepitusteenust konfliktis vanematele.

 

Huvi korral võta ühendust:

Külle Kadarik

Tel: 5108941

E-post: kylle@rohelen.ee